Asset 19

Nguyễn Quỳnh Dao

7.0 IELTS

4/5

“Mình dự định sau tốt nghiệp THPT sẽ du học và định cư Canada. Mình đã lên kế hoạch, lộ trình học tập cụ thể để chinh phục chứng chỉ IELTS – “tấm vé” đưa mình đến chân trời quốc tế.”

Asset 20

Đàm Lê Khánh Hưng

7.0 IELTS

4/5

“Việc giành được chứng chỉ 7.0 IELTS sau khi tham gia khoá học của ON ENGLISH (ONE) đã giúp mình đặt nền móng tạo sự nghiệp, góp phần giúp mình tìm được một công việc tốt trong một môi trường tốt.”

Asset 21

Trần Anh Khoa

7.0 IELTS

4/5

“Cảm ơn ON ENGLISH (ONE) đã giúp mình thành công đạt được chứng chỉ 7.5 IELTS mà mình đã đặt mục tiêu”

Asset 22

Bùi Tuấn Quốc An

7.5 IELTS

4/5

“Để đạt được IELTS band 7.5, em đã lựa chọn khoá luyện thi tại ON ENGLISH (ONE) kết hợp cùng việc luyện làm đề tại các trang web online khác.”

Asset 24

Lê Song Nguyên

7.0 IELTS

4/5

“ON ENGLISH (ONE) đã giúp em chinh phục giấc mơ du học và định cư tại Canada bằng “tấm vé” IELTS.

KHOÁ HỌC

IELTS APPERANTICE

Đầu vào : 3.5 – 4.0 IELTS

Đầu ra : 4.5 – 5.0 IELTS

KHOÁ HỌC

IELTS CHALLENGER

Đầu vào : 4.5 – 5.0 IELTS

Đầu ra : 5.5 – 6.0 IELTS

KHOÁ HỌC

IELTS MASTER

Đầu vào : 6.0 – 6.5 IELTS

Đầu ra : 6.5 – 7.0+ IELTS

KHOÁ HỌC

IELTS FOUDATION

Đầu vào : 2.0 – 3.0 IELTS

Đầu ra : 3.5 – 4.0 IELTS

Cô Thái Thảo Vy

Thầy Phạm Đinh Gia Huy

Thầy Lê Trung Hậu (Felix)

Thầy Bùi Tuấn Quốc An

Thầy Darian Smith

Thầy David H. Mitchell

Asset 2 1
Asset 3 3
Asset 4
Asset 5 2
Asset 6 1
Asset 7 1

Cô Thái Thảo Vy

Thầy Mai Vinh Hiển

Thầy Lê Trung Hậu (Felix)

Thầy Nguyễn Tấn Lộc

Thầy Darian Smith

Thầy David H. Mitchell

Thầy Phạm Nhật Minh

Cô Trương Thị Mỹ Linh

Cô Thái Thảo Vy

Thầy Mai Vinh Hiển

Thầy Lê Trung Hậu (Felix)

Thầy Nguyễn Tấn Lộc

Thầy Darian Smith

Thầy David H. Mitchell

Thầy Phạm Nhật Minh

Cô Trương Thị Mỹ Linh

Cô Thái Thảo Vy

Thầy Mai Vinh Hiển

Thầy Lê Trung Hậu (Felix)

Thầy Nguyễn Tấn Lộc

Thầy Darian Smith

Thầy David H. Mitchell

Thầy Phạm Nhật Minh

Cô Trương Thị Mỹ Linh

Cô Thái Thảo Vy

Thầy Mai Vinh Hiển

Thầy Lê Trung Hậu (Felix)

Thầy Nguyễn Tấn Lộc

Thầy Darian Smith

Thầy David H. Mitchell

Thầy Phạm Nhật Minh

Cô Trương Thị Mỹ Linh

Cô Thái Thảo Vy

Thầy Mai Vinh Hiển

Thầy Lê Trung Hậu (Felix)

Thầy Nguyễn Tấn Lộc

Thầy Darian Smith

Thầy David H. Mitchell

Thầy Phạm Nhật Minh

Cô Trương Thị Mỹ Linh

Scroll to Top